top of page

АНАЛІЗ ФУНКЦІЇ

Клінічний курс

Дводенний клінічний практичний курс де лікарі працюють в групах з 3х чоловік: пацієнт, лікар, асистент. Зміна ролей та безпосередня клінічна робота під керівництвом досвідченого клініциста, велика інформаційна та демонстраційна частини, дозволяє оволодіти методиками та підходами до вирішення функціональних проблем стоматологічних пацієнтів. Зважено зробити вибір додаткових методів дослідження та апаратного забезпечення прийому.

День перший

Лекційна частина

ВІДБИТКИ.

Відбиткові матеріали та техніки отримання відбитків. Цілі та завдання при отриманні діагностичних відбитків.

Матеріали для виготовлення та монтажу моделей. Фізичні властивості та їх значення. Пародонтальна рухомість та реестрат максимальної інтеркуспідації. Корекція моделей.

Цифрове сканування. Переваги та недоліки цифрового підходу. Основи 3Д друку.

Практика

ВІДБИТКИ

Підбір відбиткової ложки. Індивідуалізація стандартної відбиткової ложки. Отримання анатомічних діагностичних відбитків. Виготовлення суцільної та розбірної моделей.

Інтраоральне сканування. Експорт та 3Д друк

 

ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА

ЛИЦЬОВА ДУГА ТА АКСІОГРАФІЯ

Конструкція середньо анатомічного артикулятора та лицьової дуги. Цілі використання цього комплексу. Площини черепа та анатомічні орієнтири для накладання лицьової дуги. Анатомічний, естетичний та гнатологічній підходи до позиціонування. Альтернативні підходи: КЛКТ лицьового скелету, сканування обличчя та фотографія.

 

Практика

ЛИЦЬОВА ДУГА ТА АКСІОГРАФІЯ

Проведення аксіографії та маркування аксіальних точок. Позиціонування лицьової дуги в аксіо- орбітальній площині. Монтаж моделі В.Щ. в артикулятор.

Лекційна частина

СТАТИЧНА ТА ДИНАМІЧНА ОКЛЮЗІЯ.

Поняття звичної оклюзії, максимальної інтеркуспідації та центрального співвідношення. Механізми адаптації та розвитку декомпенсації. Що направляє та що контролює рухи нижньої щелепи. Оклюзійна та суглобова направляючі. Аналіз оклюзіограм. Взаємозв’язок оклюзії та СНЩС.

Умови та методики отримання реестрату центрального співвідношення. Монтаж моделі нижньої щелепи. Похибки та неточності, їх значення та методи усунення.

Суперконтакты та інфраоклюзія. Адаптація та зміни в СНЩС. Клацання та шум в суглобі. Варіанти та причини. Варіанти патології, аналіз аксіоргафії.

Оклюзійні контакти та оклюзійні схеми. Взаємозв’язок анатомії та функції. Міографія та нейро- мускулярний баланс.

Міорелаксуючі прийоми та пристосування.

День ДРУГИЙ

 

Практика

СТАТИЧНА ТА ДИНАМІЧНА ОКЛЮЗІЯ.

Клінічний аналіз рухів нижньої щелепи. Мануальне слідування та спрямовування. Статичні та динамічні проби. Реєстрація Ц.С. за допомогою різноманітних підходів. Отримання протрузійних та латеротрузійних реєстратів. Монтаж моделі нижньої щелепи. Компенсація та контроль похибок та неточностей. Перевірка загіпсовки.

Налаштування артикулятора та різцевої тарілки. Аналіз оклюзійних схем та порушень.

Виготовлення індивідуального депрограматора та демонстрація виготовлення міорелаксуючої та стабілізуючої шини.

 

Практика

СТАТИЧНА ТА ДИНАМІЧНА ОКЛЮЗІЯ.

Клінічний аналіз рухів нижньої щелепи. Мануальне слідування та спрямовування. Статичні та динамічні проби. Реєстрація Ц.С. за допомогою різноманітних підходів. Отримання протрузійних та латеротрузійних реєстратів. Монтаж моделі нижньої щелепи. Компенсація та контроль похибок та неточностей. Перевірка загіпсовки.

Налаштування артикулятора та різцевої тарілки. Аналіз оклюзійних схем та порушень.

Виготовлення індивідуального депрограматора та демонстрація виготовлення міорелаксуючої та стабілізуючої шини.

 

лекційна частина

ОКЛЮЗІЙНА КОРЕКЦІЯ.

Зішліфувати чи відновити? Принципи оклюзійної корекції. Вибіркове пришліфування:  коли, де, як. Реставраційні підходи та планування роботи.

bottom of page